Locaties

Weeshuistheater

Het Weeshuistheater maakt crossover of multidisciplinaire theaterproducties (in de breedste zin van het woord) met als doel mens, maatschappij en kunst te verbinden. We streven naar kruisbestuiving en verbinding tussen diverse doelgroepen, professionals en amateurs en de verschillende kunstdisciplines.

Binnen de producties werken we met actuele maatschappelijke thema´s, waarbinnen we de menselijke aspecten bloot leggen, om zo deze thema´s zichtbaar en bespreekbaar te maken.