PICTURA

Het Teekengenootschap Pictura is in 1774 opgericht. De leden hielden zich voornamelijk bezig met het gezamenlijk tekenen en het houden van kunstbeschouwingen. Gezelligheid stond hoog in het vaandel. Ook elders in het land werden in de 18e eeuw kunstgenootschappen opgericht, zoals Felix Meritis in Amsterdam. Deze kunstgenootschappen zijn het best te vergelijken met de populaire Rederijkers-kamers uit die tijd, waar schrijfkunst, dichtkunst en literatuurstudie werden beoefend.

Het teekengenootschap heeft door de eeuwen diverse panden als onderdak gekend. Zo verhuisde men van de Blauwpoort naar het logement Het Rode Hert, van de Berckepoort naar de Groenmarkt en Het Wapen van Engeland. Het pand aan de Nieuwstraat heeft nog een gevelsteen ‘PICTURA’ in de voorgevel. Uiteindelijk betrok het teekengenootschap rond de eeuwwisseling het huidige pand aan de Voorstraat.

Heden ten dage telt PICTURA circa 140 werkende en 120 kunstlievende leden en worden er in het pand aan de Voorstraat diverse tentoonstellingen en andere culturele activiteiten georganiseerd. In de drie zalen openen maandelijks gelijktijdig nieuwe exposities: hiervoor worden kunstenaars uitgenodigd of PICTURAleden doen een voorstel om hun eigen werk te laten zien.

Voorstraat 190
3311 ES Dordrecht
078 – 614 9822