Locaties

Architectuurcentrum Dordrecht - Stichting De Stad

Stichting DE STAD vormt het architectuurcentrum van Dordrecht en zet zich in voor de kwaliteit van de architectuur en de openbare ruimte in Dordrecht. Zij doet dit door het organiseren van discussieavonden, stadslabs, manifestaties, lezingen, excursies, films, tentoonstellingen, previews en de jaarlijkse Dag van de Architectuur.

Het architectuurcentrum is sinds 1991 actief om de discussie over de kwaliteit van de stad te stimuleren. Zij wil het debat over de stad voeden door onder meer voorbeelden uit andere steden te introduceren, vakspecialisten te laten vertellen over hun ervaringen en geïnteresseerden de kans te geven recente projecten te bezoeken.